ХОМИЛА МУДДАТИНИ АНИҚЛАШНИНГ ҚАНДАЙ УСУЛЛАР БОР?

ХОМИЛА МУДДАТИНИ АНИҚЛАШНИНГ ҚАНДАЙ УСУЛЛАР БОР?

Хар бир бўлажак она учун фарзандининг нафақат ўғил қизлиги балки хомиласи муддати ва уни қачон дунёга келишини билиш хам мухим хисобланади. Хомила муддатини билиш боланинг она қорнида ривожланишини ва она организмидаги ўзгаришларни назорат қилиш имконини беради. Қуйида хомила муддатини аниқлашнинг бир қатор усулларини айтиб ўтамиз:

I. ХАЙЗ ЦИКЛИГА КЎРА АНИҚЛАШ.
Хомиладор аёлнинг охирги хайзини бошланган кунига қараб аниклаш акушер муддат деб аталиб, бу усул хайзи мунтазам бир хилда келувчи аёллар учун тўғри келади ва хомиладор аёлнинг тахминидаги мухлатдан 2 хафта каттароқ юради. Агар Сиз аёллар консультациясига ой сурганингиздан бир хафта ўтиб борсангиз ва хомилам уч хафта булди деб ўйласангиз гинекологлар сизга 5 хафталик деб айтадилар.
Хайз кунини аниқ билиш орқали фарзандингизни қачон туғилишини аниклаш мумкин. Бу усул Негель усули деб аталиб, охирги хайзнинг биринчи кунидан уч ой олиб ташланади ва 7 кун қўшилади. Хосил бўлган сана Сизнинг туғиш кунингиз хисобланади.II. УЛЬТРАТОВУШЛИ ТЕКШИРИШ (УЗИ) ЁРДАМИДА АНИҚЛАШ.
УЗИ текширув ёрдамида хомилани 2-3 хафталигидаёқ аниқлаш мумкин. Бундан ташқари УЗИ нафақат хомиладорлик мавжудлиги балки унинг қаерда жойлашгани (бачадонда, бачадон найларида), хомиланинг холати хақида (ўсаяпти, ривожланмай қолган), юрак уришини 4-5 хафталигидан, харакатини 9 хафталигидан аниқлаш имконини беради. УЗИ текшируви ёрдамида аниқланда хомиланинг бош айланаси, қорин айланаси, сон суяги узунлиги каби параметрларига асосланади.   III. ХОРИОНИК ГОНАДОТРОПИН (ХГ) ГОРМОНИ ЁРДАМИДА АНИҚЛАШ.
Уруғланган тухум хужайрасининг бачадонга ёпишиши рўй бергандан (6-7 кун) сўнг ХГ гормони миқдорини тез суръатларда ўса бошлайди ва 8-9 хафтага бориб максимал кўрсаткичга эга бўлади. Бу гормон таъсирида хомиладорликнинг биринчи триместрида боланинг нормал ривожланишини таъминловчи аёллар гормонлари эстроген ва прогестеронлар ажралишини стимулланади. Кейинча ХГ микдори аста-секин камая боради. Овуляциядан сўнг 10 кун утиб ХГ га қон тахлили топшириш орқали хомиладорликни ва унинг хафтасини аниқлаш мумкин. ХГ кайси хафтада кандай кўрсаткичларга эга бўлиши хакида махсус жадваллар мавжуд бўлиб, унинг меёридан икки-уч баробарга ортиб кетиши ўз навбатида хомиланинг эгизаклиги хакида маълумот бериши мумкин. Агарда ХГ нинг миқдори тахминий муддатдан кам бўлса, боланинг ривожланмай қолганлиги ёки тушиш хавфи хакида гапириш мумкин.IV. ЭКСПРЕСС ТЕСТЛАР ЁРДАМИДА АНИҚЛАШ.
 Хомиладорликни аниқлаш учун бир қатор экспресс тестлар мавжуд бўлиб, уларнинг таъсир механизми сийдикда ажраладиган хорионик гонадотропиннинг микдорига асосланган. Шу сабабли тестларни айнан шу гормоннинг қонда кўпайган даврида – ой сургандан бошла, 1-2 кун ўтгач қилиш тавсия этилади. Бу тестларнинг бир неча турлари мавжуд:
1.    Қоғозли тест. Энг арзон ва енгил усул. Эрталабки сийдикни стерил банкага олиб унга тест керакли томони билан солинади. Хомиладорликда иккита бир хил рангдаги чизиқлар пайдо бўлади.  
2.    Планшетли тест. Бироз қиммат лекин ишлатиш учун қулай усул. Пластик кассетадаги тестнинг махсус ойнакчасига  комплект таркибидаги пипетка найча ёрдамида сийдик томизилади. Бир неча дақиқадан сўнг натижани билиш мумкин.
3.    Рақамли электрон тест. Хозирда хомиладорлик ва унинг муддати хақида ахборот берувчи ягона тест  усули хисобланиб, 99% гача сезгир хисобланади. Бунда текширувдан сўнг тест экранида манфий ёки мусбат белги ва хомиладорлик мавжуд бўлса 1-40 гача сон, яъни хомиладорлик хафтаси намоён бўлади.


 


V. ВРАЧ КЎРИГИ АСОСИДА АНИҚЛАШ.

Тажрибали врачлар хомила муддатини гинекологик кўрув ёрдамида 2-3 кун фарқи билан аиқлаши мумкин. Хомиланинг кичик муддатларида гинекологлар қин ва бачадон бўйинчасининг шиллиқ қаватларини кўкариши ва юмшашига қараб бахоласа, хомиланинг 12-14 хафтасидан бошлаб бачадон катталашуви ва унинг тубини жойлашиш даражасига қараб аниқлаши мумкин. Шунингдек, қорин айланасини сантиметрли лента ёрдамида ўлчаш орқали хам хомиладорлик муддатини солиштириш мумкин.

VI. ХОМИЛАНИНГ БИРИНЧИ ХАРАКАТИГА ҚАРАБ АНИҚЛАШ.

Боланинг харакатланиши хомиладорликни нормал кечаётганини белгиси хисобланади. Аслида боланинг биринчи харакатлари унинг миячасини шаклланишига тўғри келиб, 9 хафтадан бошланади ва тетаник кўринишга эга бўлади. Буни факат УЗИ текширув орқали аниқлаш мумкин. Биринчи туғруқдаги аёллар хомиласи харакатини хомиладорликнинг 20 хафтасидан, қайта туғувчи аёллар эса 18 хафтасида сезиши мумкин.

ОНЛАЙН КАЛЬКУЛЯТОР ЁРДАМИДА АНИКЛАШ.

Бир қатор интернет сайтлари хомила муддатини аниқлашнинг онлайн тизимини тавсия этади. Улар ёрдамида нафақат хомила муддатини аниқлаш, балки болани ўсиши даври ва қачон туғилиши хақида хам билиш мумкин. Жумладан https://my-infant.com/ru-ru/home/pregnancyinput  манбаси орқали билиш мумкин.

© https://t.me/gepamed_ultra